Elektronická žákovská knížka

Vážení rodiče,

od tohoto školního roku 2021/2022 začne naše ZUŠ využívat elektronickou žákovskou knížku, která umožňuje rodičům i žákům 24 hodin denně, sedm dní v týdnu získávat veškeré informace o studiu. Pro tento program bude na naší ZUŠ použit software Klasifikace. Nejdůležitější částí programu jsou informace o průběžné klasifikaci a studiu žáků, dále možnost omlouvání žáků nebo informace ohledně úhrad školného. Věříme, že se elektronická žákovská knížka stane efektivním komunikačním prostředkem mezi rodiči, žáky a školou.

 

Jak se do elektronické žákovské knížky dostanete?

Tou nejjednodušší cestou je přístup přes váš webový prohlížeč. Na stránkách www.zusct.cz v sekci „Pro rodiče.“ naleznete “proklik” na žákovskou knížku Dalšími možnostmi jsou přístupy přes váš mobilní telefon či tablet. Opět máte možnost vstoupit přes web školy.

K přihlášení je potřeba funkční e-mailová adresa žáka nebo zákonného zástupce. Pomocí e-mailu žáka může žák zobrazit pouze své údaje a pomocí e-mailu zákonného zástupce bude možno zobrazit údaje všech dětí daného zákonného zástupce.

Při přihlášení rodiče i žáci uvádí svůj e-mail a unikátní přístupový údaj (ID), který obdrželi e-mailem.

Pokud jste neobdrželi vygenerované přihlašovací údaje, kontaktujte prosím svého vyučujícího.

 

Jarmila Holcová, ředitelka školy