logo_doc_eu

Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání.

Název projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013200 Šablony II – ZUŠ Česká Třebová

Předpokládané datum zahájení: 01.09.2019
Předpokládané datum ukončení: 31.08.2021
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Specifikace projektu:
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ v oblasti osobnostně sociálního a profesního rozvoje a kulturního povědomí a vyjádření.