Keramické oddělení umožňuje všem žákům, kteří projeví zájem o výtvarné vzdělávání, aby v rámci svých schopností rozvíjeli své výtvarné cítění a myšlení, zdokonalovali svůj individuální výtvarný projev prostřednictvím keramické hmoty.