Zasílejte vyplněnou Přihlášku ke studiu již nyní elektronickou formou.  Naleznete ji na těchto stránkách www.zusct.cz v sekci Pro rodiče.

Zápis do všech oborů proběhne v budově ZUŠ Česká Třebová, Tyršovo nám. 81. (vedle Gymnázia) v těchto dnech:

05.06.2020      14.00 – 17.00 hod.

12.06.2020      14.00 – 17.00 hod.

19.06.2020      14.00 – 17.00 hod.

 K zápisu zveme děti od 5 let.

Další informace na tel. č. 465 531 056.

 

Nabízíme výuku těchto oborů:

HUDEBNÍ OBOR (klavír, varhany, cembalo, el. klávesy, akordeon, housle, viola, violoncello, kontrabas, kytara, basová kytara, příčná flétna, zobcová flétna, hoboj, klarinet, fagot, saxofon, trubka, trombon, lesní roh, bicí nástroje, sólový a sborový zpěv)

TANEČNÍ OBOR  (klasické a moderní tance)

VÝTVARNÝ OBOR (KERAMIKA, plošná a prostorová tvorba)

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR (dramatická průprava, dramatika a slovesnost, pohyb, práce v souboru a přednes)