lista_web_03

Městské muzeum Česká Třebová, ZUŠ Česká Třebová

a další partnerské organizace vyhlašují v rámci projektu

Oslavy stého výročí vzniku Československa

 

FOTOSOUTĚŽ

která je určena žákům a studentům dvou věkových kategorií: 10-15 let a 16-19 let

Téma: Symboly a připomínky české státnosti

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE A SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

 

  1. Tématické vymezení pro obě soutěžní kategorie: Soutěžní  snímky musí osobitým způsobem  zachycovat  objekty nebo místa, nalézající se na území České republiky, které buď samy symbolizují českou státnost (např. státní znak, vlajka, národní strom)  nebo bezprostředně připomínají klíčové okamžiky v dějinách československého a českého státu, přesněji události let 1918, 1968, 1993 (například pomníky, záběry z oslav státních svátků, osobnosti s příslušnými událostmi spjaté). Do soutěže lze přihlásit autorské fotografie barevné i černobílé, a to dokumentární, inscenované,  snímky vzniklé zvláštními fotografickými technikami, případně fotokoláže.
  1. Účastníci: Soutěže se může zúčastnit žák nebo student ve věkových kategoriích 10-15 let (ročníky narození 2003-2008) a 16-19 let (ročníky narození 1999-2002). Soutěžící se přihlásí vyplněním jednoduché Přihlášky, kterou stáhne zde, a kterou odevzdá na recepci muzea Klácelova 11, Česká Třebová nebo v kanceláři ZUŠ, Kozlovská 775, Česká Třebová (možno vhodit i do poštovní schránky vedle hlavního vchodu) nebo zašle elektronicky na adresu fotosoutez2018@gmail.com
  1. Počet snímků: Každý soutěžící může do soutěže zaslat maximálně 3 vlastní fotografie naplňující zadání.
  1. Technické požadavky: Velikost fotografie je 2-8 MB ve formátu jpg. Soutěžní fotografie je soutěžící povinen pojmenovat svým jménem např. Jan_Novak_1.jpg. Není přípustné pojmenování fotografie generované fotoaparátem. Dále autor snímku může (není povinné) uvést své pojmenování snímku. Pokud nebude název uveden, zůstane na výstavě snímek bezejmenným.
  1. Termíny: Fotografie spolu s vyplněnou přihláškou zasílejte na adresu fotosoutez2018@gmail.com nejpozději do 31.8.2018.
  1. Prohlášení autorů: Autor snímků odpovídá za to, že k přihlášené fotografii nejsou vázána práva dalších osob. Rovněž prohlašuje, že objekty na fotografiích nebudou vznášet žádné požadavky související s použitím fotografií na výstavě. Přihlášením se do soutěže soutěžící souhlasí s vystavením svých fotografií na výstavě v Malé scéně v České Třebové.
  1. Vyhodnocení soutěže: Anonymizované soutěžní snímky vyhodnotí odborná porota. Následně budou vybrané soutěžní snímky vystaveny na výstavě ke 100.  výročí vzniku Československa. Vernisáž výstavy fotografií a vyhlášení 3 vítězů z každé kategorie se uskuteční 28.10.2018 od 18 hodin v Malé scéně. Vítězové budou odměněni.
  1. Do soutěže nebudou moci být přijaty fotografie obsahově nesplňující zadání, pohoršujícího nebo neetického obsahu či fotografie jinak nesplňující podmínky soutěže.
  1. Případné dotazy k tematickému vymezení soutěže zodpoví ředitelka Městského muzea Česká Třebová Mgr. Jana Voleská, voleska@mmct.cz,: 465534516. S otázkami k technickým záležitostem se obracejte na Mgr. Zuzanu Soukupovou, ZUŠ Česká Třebová, e-mail: fotosoutez2018@gmail.com, tel.: 603924880.