Zřizovatelem Základní umělecké školy v České Třebové je Město Česká Třebová. Školu navštěvuje v současné době přes 600 žáků, o jejichž výuku se stará 28 učitelů a 4 nepedagogičtí pracovníci. Škola sídlí ve dvou budovách. V Kozlovské ul. najdeme ředitelství, dále zde probíhá převážně individuální výuka hudebního oboru, výuka hudební nauky všech ročníků a smyčcového souboru. V budově na Tyršově náměstí jsou vyučovány, vedle individuální výuky hudebního oboru, taneční obor ( ve dvou tanečních sálech ), výtvarný obor, který byl před několika lety rozšířen o keramické oddělení, které má k dispozici dílnu a vypalovací pec. Dále zde působí dětský pěvecký sbor Kajetánek se svojí přípravkou, školní orchestr, přípravná hudební výchova, komorní soubory a literárně dramatický obor, který souběžně zkouší i v Malé scéně. V malém sále KC pak zkouší žákovský taneční orchestr.

Pokud se podíváme detailněji do vyučovací struktury školy, budeme moci představit čtenářům pestrou nabídku jednotlivých oddělení s jejich vyučujícími.
Dechové oddělení: Mgr. Milada Hamplová – příčná flétna, zobcová flétna, Mgr. Milan Špičák – zobcová flétna, klarinet, saxofon, Vojtěch Čermák – zobcové flétny, BcA. Kateřina Štěrbová, – trubka, zobcová flétna, Mgr. Irena Nováková – hoboj, zobcová flétna, MgA. Filip Hájek, – trombon.

Veronika Leksová, DiS. – akordeon

Klavírní oddělení: BcA. Miluše Mimrová,  Mgr. Milada Hamplová, BcA. Helena Němečková, BcA. Jarmila Holcová, Zdeňka Hájková, dipl. um., Mgr. Pavla Skopalová.

Oddělení smyčcových nástrojů: MgA. Bohuslav Mimra – housle, viola, komorní hra, školní orchestr, Jitka Nováková, dipl.um. – housle, komorní hra, smyčcový soubor, Mgr. Andrea Marková, – housle, Diana Bartáková – violoncello

Oddělení elektronických klávesových nástrojů: Jarmila Holcová, Mgr. Kateřina Bednářová

Kytarové oddělení: Mgr. Pavel Novák – kytara

Pěvecké oddělení: Petra Kotyzová, dipl.um. – sólový zpěv, přípravný pěvecký sbor, dětský pěvecký sbor Kajetánek.

Taneční obor: Lenka Slavíková
Výtvarný obor: Libuše Neradová, Mgr. Zuzana Soukupová.
Keramické oddělení: Jana Kolářová
Literárně dramatický obor: Zuzana Kulhánek Habrmanová
Přípravná hudební výchova: BcA. Helena Němečková, Bc. Pavla Strouhalová.
Všeobecná hudební nauka: Mgr. Andrea Marková, Bc. Pavla Strouhalová.

Oddělení bicích nástrojů: Josef Kněžek, Otakar Štěpánek, DiS.

Nyní již zbývá představit neméně důležitou oblast a to je vedení, administrativa a technický personál.

Vedení školy: statutární zástupce – Jarmila Holcová, zástupce – Jitka Nováková, dipl. um.
Účetní: Romana Kuklová
Školník: Vratislav Kubát
Uklízečky: Jiřina Bohunková, Jana Kolářová

Domníváme se, že již bylo uvedeno vše podstatné, co by vás čtenáře mohlo zajímat. Nyní bychom rádi vyjádřili pouze přání, aby měla naše škola vhodné podmínky pro svoji práci, abychom mohli i nadále působit na co největší množství dětí, které u nás získávají mnoho informací v oblasti estetického cítění. Tím se pozitivně formuje jejich charakter a předchází se nejrůznějším asociálním projevům. Naše škola má ještě volnou vyučovací kapacitu, proto doporučujeme všem rodičům, aby k nám našli cestu a včas si zajistili naši péči o své děti. Výběr do přípravných oddělení probíhá každoročně v květnu a červnu. Elektronické podání přihlášky do naší školy je k dispozici na tomto webu.

Zde nás najdete: