Zřizovatelem Základní umělecké školy v České Třebové je Město Česká Třebová. Školu navštěvuje v současné době přes 700 žáků. Škola sídlí ve dvou budovách. V Kozlovské ul. najdeme ředitelství, dále zde probíhá převážně individuální výuka hudebního oboru, výuka hudební nauky všech ročníků a smyčcového souboru. V budově na Tyršově náměstí jsou vyučovány, vedle individuální výuky hudebního oboru, taneční obor ( ve dvou tanečních sálech ), výtvarný obor včetně keramiky, která má k dispozici dílnu a vypalovací pec. Dále zde působí dětský pěvecký sbor Kajetánek se svojí přípravkou, školní orchestr, přípravná hudební výchova, komorní soubory a literárně dramatický obor, který souběžně zkouší i v Malé scéně. V malém sále KC pak zkouší taneční orchestr.

Pokud se podíváme detailněji do vyučovací struktury školy, budeme moci představit čtenářům pestrou nabídku jednotlivých zaměření s jejich vyučujícími.
Dechové oddělení: Mgr. Milada Hamplová, Lenka Jakeschová, DiS. – příčná flétna, zobcová flétna, Mgr. Milan Špičák – zobcová flétna, klarinet, saxofon, Eliška Kopová – lesní roh, zobcová flétna, Jan Kubiska– hoboj, fagot,  Mgr. Irena Nováková – fagot, hoboj, zobcová flétna, MgA. Filip Hájek, – trombon, Jaroslav Dvořák – trubka, Tomáš Josef Vávra – trubka

Veronika Leksová, DiS. – akordeon

Klavírní oddělení: BcA. Miluše Mimrová, BcA. Helena Němečková, Zdeňka Hájková, dipl. um.

Varhanní oddělení: BcA. Helena Němečková

Oddělení smyčcových nástrojů: MgA. Bohuslav Mimra – housle, viola, komorní hra, školní orchestr, Jitka Nováková, dipl.um. – housle, komorní hra, Mgr. Andrea Marková – housle, smyčcový soubor, Martina Mikulecká, DiS., – housle, Diana Bartáková, DiS. – violoncello, Tomáš Felger – kontrabas

Oddělení elektronických klávesových nástrojů: Jarmila Holcová, DiS., Tomáš Felger, Mgr. Kateřina Bednářová, Lenka Jakeschová, DiS.

Kytarové oddělení: Mgr. Pavel Novák – kytara, ukulele

Elektrická a basová kytara: Tomáš Felger

Pěvecké oddělení: Petra Kotyzová, dipl.um., Mgr. art. Jana Ženková – sólový zpěv, Mgr. Pavla Skopalová – přípravný pěvecký sbor, dětský pěvecký sbor Kajetánek.

Taneční obor: Lenka Slavíková
Výtvarný obor: Libuše NeradováMgr. Markéta Doležalová
Keramické oddělení: Bc. Aneta Pirklová, DiS.
Literárně dramatický obor: Bc. Zuzana Kulhánek Habrmanová
Přípravná hudební výchova: BcA. Helena NěmečkováPaedDr. Daniela Boušková
Všeobecná hudební nauka: PaedDr. Daniela Boušková

Oddělení bicích nástrojů: Otakar Štěpánek, DiS., Matyáš Höckl

Nyní již zbývá představit neméně důležitou oblast a to je vedení, administrativa a technický personál.

Vedení školy: ředitelka – Jarmila Holcová, DiS., zástupce – Jitka Nováková, dipl. um.
Účetní: Romana Kuklová
Školník: Vratislav Kubát
Uklízečky: Věra Kubátová, Marie Štanclová

Domníváme se, že již bylo uvedeno vše podstatné, co by vás čtenáře mohlo zajímat. Nyní bychom rádi vyjádřili pouze přání, aby měla naše škola vhodné podmínky pro svoji práci, abychom mohli i nadále působit na co největší množství dětí, které u nás získávají mnoho informací v oblasti estetického cítění. Tím se pozitivně formuje jejich charakter a předchází se nejrůznějším asociálním projevům. Naše škola má ještě volnou vyučovací kapacitu, proto doporučujeme všem rodičům, aby k nám našli cestu a včas si zajistili naši péči o své děti. Výběr do přípravných oddělení probíhá každoročně v květnu a červnu. Elektronické podání přihlášky do naší školy je k dispozici na tomto webu.

Zde nás najdete: