Školní rok 2024/2025 

PHV:   1 300,-Kč/pololetí

Hud. obor individuální výuka:  2 000,-Kč/pololetí

Hud. obor skupinová výuka:   1 500,-Kč/pololetí

Přípravný VO, TO, LDO:   1 300,-Kč/pololetí

TO, VO, LDO:   1 400,-Kč/pololetí

Keramika:   1 500,-Kč/pololetí

Přípravný sborový zpěv:   500,-Kč/pololetí

Dětský sbor Kajetánek:   600,-Kč/pololetí

 

V případě, že žák navštěvuje jakýkoliv obor ZUŠ, poskytuje se výuka v přípravném sborovém zpěvu, dětském sboru Kajetánek a LDO ZDARMA.