Ředitel, kancelář a hudební obor
Základní umělecká škola Česká Třebová
Kozlovská 775
560 02 Česká Třebová IČO: 72085355 č.ú.: 201390623/0600 telefon:  465 531 056

web:  www.zusct.cz

ZUŠ: zus@zusct.cz
Ředitelka: reditel@zusct.cz
Kancelář: ekonom@zusct.cz

 

Obory: hudební, taneční, výtvarný – vč. keramiky a literárně – dramatický
Základní umělecká škola Česká Třebová

Tyršovo nám. 81
560 02 Česká Třebová

telefon: 464 649 125, 465 532 484, 464 649 129
e-mail:
reditel@zusct.cz

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Karel Honl,
e-mail: karel.honl@ceska-trebova.cz, tel. +420 603 574 633,
kontaktní doba: úterý 12:00-15:00 hod.