Přijímací zkoušky (zápis žáků)

Přihlásit se mohou děti od 5 let.
Přihlášku najdete na těchto webových stránkách v sekci Pro rodiče nebo ji vyplníte přímo při přijímací zkoušce.
Termíny a místo přijímacích zkoušek najdete na těchto webových stránkách v sekci Aktuality.

Požadavky pro přijímání uchazečů:

Hudební obor
– ověření hudebního sluchu a rytmického cítění
– zpěv písně, opakování tónů, vytleskání rytmu

Výtvarný obor
– posouzení domácí výtvarné práce, kterou si uchazeč přinese k prijímacímu řízení
– výtvarné cítění, cit pro linii, tvar a barvu

Taneční obor
– ověření pohybových schopností, hudebního sluchu a rytmického cítění

Literárně dramatický obor
– uchazeč si připraví báseň nebo prózu, kterou přednese zpaměti
– přednes, rytmus a improvizanční cvičení