Tato stránka slouží pro přístup žáků a jejich zákonných zástupců k údajům školní dokumentace.

Pokud ještě nemáte vygenerované přihlašovací údaje, kontaktujte prosím vedení ZUŠ.

K přihlášení bude potřeba funkční e-mailová adresa žáka nebo zákonného zástupce. Pomocí e-mailu žáka může žák zobrazit pouze své údaje a pomocí e-mailu zákonného zástupce bude možno zobrazit údaje všech dětí daného zákonného zástupce.

Přihlašovací formulář zobrazíte kliknutím na odkaz Žákovská knížka.

qr-code