Jarmila Holcová, DiS.
OBOR: hudební – klávesy, ředitelka školy

tel.: 465 531 056
mob.: 607 640 046
e-mail: reditel@zusct.cz
působiště: Kozlovská 775Jitka Nováková, dipl. um.
OBOR: hudební – housle, zástupce ředitele

tel.: 465 531 056/kl.26
mob.: 737 922 280
e-mail: agentura.jitka@seznam.cz
působiště: Kozlovská 775Romana Kuklová – účetní
OBOR: —

tel.: 465 531 056
mob.: 732 379 564
e-mail: ekonom@zusct.cz
působiště: Kozlovská 775Mgr. Milada Hamplová
OBOR: hudební – flétna

tel.: 465 531 056/kl.24
mob.: 606 683 167
e-mail: Milada.Hamplova@seznam.cz
působiště: Kozlovská 775BcA. Miluše Mimrová
OBOR: hudební – klavír

tel.: 465 531 056/kl.25
mob.: 604 282 035
e-mail: millyfantasia@gmail.com
působiště: Kozlovská 775BcA. Helena Němečková
OBOR: hudební – PHV, klavír, varhany

tel.: 464 6491 28
mob.: 603 921 972
e-mail: hnemeckova.cz@gmail.com
působiště: Tyršovo náměstí 81Zdeňka Hájková, dipl. um.
OBOR: hudební – klavír, korepetice

tel.: —
mob.: 732 968 640
e-mail: krivecek@email.cz
působiště: Tyršovo náměstí 81Petra Helebrandová, dipl.um.
OBOR: hudební – sólový zpěv

tel.: 464 6491 21, 464 6491 27
mob.: 605 101 864
e-mail: helebrandovapetra@seznam.cz
působiště: Tyršovo náměstí 81Lenka Slavíková
OBOR: taneční

tel.: 464 6491 30, 464 6491 31
mob.: 607 807 877
e-mail: slavcova@seznam.cz
působiště: Tyršovo náměstí 81Otakar Štěpánek, DiS.
OBOR: hudební – bicí

tel.: —
mob.: 605 017 163
e-mail: stepanek.to@gmail.com
působiště: Kozlovská 775Matyáš Hökl
OBOR: hudební – bicí

tel.: 465 531 056/ kl.29
mob.: 777 494 914
e-mail: matyashokl@seznam.cz
působiště: Kozlovská 775MgA. Bohuslav Mimra
OBOR: hudební – housle, viola, smyčcový orchestr

tel.: 465 535 999
mob.: 603 207 071
e-mail: kojk@kojk.cz
působiště: Kozlovská 775Mgr. Andrea Marková
OBOR: hudební – housle, smyčcový soubor

tel.: 465 531 056/kl.26
mob.: 736 741 912
e-mail: andy.he@seznam.cz
působiště: Mateřská dovolenáDiana Bartáková, DiS.
OBOR: hudební – violoncello

tel.: 464 6491 34
mob.: 721 287 837
e-mail: DianaBartakova@seznam.cz
působiště: Tyršovo náměstí 81Tomáš Felger
OBOR: hudební – kontrabas, el. kytara, el. baskytara, el. klávesy

tel.: 464 649 129
mob.: 731 898 538
e-mail: t.felger@seznam.cz
působiště: Tyršovo náměstí 81Mgr. Kateřina Bednářová
OBOR: hudební – klávesy, korepetice

tel.: 464 6491 29
mob.: 732 849 645
e-mail: katerinabednarova@centrum.cz
působiště: Tyršovo nám. 81Mgr. Andrea Moravcová, DiS.
OBOR: hudební – el. klávesy

tel.: 464 649 129
mob.: 723 278 839
e-mail: moravcovaan@gmail.com
působiště: Tyršovo nám. 81Mgr. Pavel Novák
OBOR: hudební – kytara, ukulele

tel.: 465 531 056/kl.21
mob.: 721 569 986
e-mail: kavon1981@gmail.com
působiště: Kozlovská 775Mgr. Milan Špičák
OBOR: hudební – klarinet, saxofon, zobcová flétna, taneční orchestr

tel.: 464 6491 35
mob.: 731 587 617
e-mail: spicak.zus@seznam.cz
působiště: Tyršovo náměstí 81Eliška Kopová
OBOR: hudební – lesní roh, zobcová flétna

tel.: 465 531 056/kl.28
mob.: 732 842 170
e-mail: eliska.kopova@seznam.cz
působiště: Kozlovská 775Tomáš Josef Vávra
OBOR: hudební – trubka

tel.: 465 531 056
mob.: 737 335 319
e-mail: tomasjosefvavra@gmail.com
působiště: Kozlovská 775Jaroslav Dvořák
OBOR: hudební – trubka

tel.: 465 531 056/ kl.28
mob.: 604 731 448
e-mail: jaroslav.dvorak@email.cz
působiště: Kozlovská 775MgA. Kateřina Šafránková
OBOR: lesní roh, trubka, zobcová flétna

tel.: 465 531 056/kl.21
mob.: 606 023 711
e-mail: sterbova.katka@seznam.cz
působiště: Mateřská dovolenáMgA. Filip Hájek
OBOR: hudební – trombon

tel.: 464 649 134
mob.: 605 558 712
e-mail: hff@seznam.cz
působiště: Tyršovo náměstí 81Lenka Jakeschová, DiS.
OBOR: hudební – flétna, klávesy

tel.: –
mob.: 603 514 409
e-mail: votavova.len@seznam.cz
působiště: Tyršovo náměstí 81Mgr. Irena Nováková
OBOR: hudební – fagot, hoboj, zobcová flétna

tel.: 465 531 056/kl.21
mob.: 602 386 168
e-mail: IrenkaCim@seznam.cz
působiště: Mateřská dovolenáJan Kubiska
OBOR: hudební – hoboj, fagot

tel.: 465 531 056/kl.21
mob.: 733 255 192
e-mail: kubiska.jan@seznam.cz
působiště: Kozlovská 775Bc. Tereza Haiflerová
OBOR: hudební – zobcová flétna

tel.: 465 531 056/kl.21
mob.: 736 438 934
e-mail: tereza.cervinkova.shsp@gmail.com
působiště: Tyršovo náměstí 81PaedDr. Daniela Boušková
OBOR: hudební – hudební nauka, PHV

tel.: 465 531 056/kl.33
mob.: 736 503 580
e-mail: danielabouskova@seznam.cz
působiště: Kozlovská 775Veronika Leksová, DiS.
OBOR: hudební – akordeon

tel.: —
mob.: 734 402 020
e-mail: verca654@seznam.cz
působiště: Kozlovská 775Bc. Aneta Pirklová, DiS.
OBOR: výtvarný – keramika

tel.: 464 649 124
mob.: 605 390 012
e-mail: aneta.pirklovaj@gmail.com
působiště: Tyršovo náměstí 81Libuše Neradová
OBOR: výtvarný

tel.: 464 6491 26
mob.: 725 026 196
e-mail: libaner@seznam.cz
působiště: Tyršovo náměstí 81Bc. Zuzana Kulhánek Habrmanová
OBOR: literárně dramatický obor

tel.: —
mob.: 725 417 949
e-mail: habrmanova.zuzana@seznam.cz
působiště: Tyršovo nám. 81 a Malá scénaMgr. Pavla Skopalová
OBOR: hudební – sborový zpěv

tel.: 464 6491 30, 464 6491 31
mob.: 608 809 996
e-mail: pskopalova@probit.cz
působiště: Tyršovo náměstí 81Mgr. Markéta Doležalová
OBOR: výtvarný

tel.: 464 649 124
mob.: 773 275 388
e-mail: makydol@seznam.cz
působiště: Tyršovo náměstí 81Mgr. Pavlína Kempná
OBOR: hudební – housle, smyčcový soubor

tel.: 465 531 056/kl.26
mob.: 608 153 386
e-mail: kempna.pavlina@seznam.cz
působiště: Tyršovo náměstí 81Martina Mikulecká, DiS.
OBOR: hudební – housle

tel.: 465 531 056/kl.26
mob.: 605 475 585
e-mail: mikulecka.mar@seznam.cz
působiště: Kozlovská 775Mgr. art. Jana Ženková
OBOR: hudební – sólový zpěv

tel.: 464 649 129
mob.: 739 446 812
e-mail: zenkova.jana@gmail.com
působiště: Tyršovo náměstí 81Marie Štanclová – uklízečka
OBOR: –

tel.: –
mob.: –
e-mail: –
působiště: Kozlovská 775Pavel Bobela – školník
OBOR: —

tel.: —
mob.: 731 412 027
e-mail: —
působiště: Tyršovo náměstí 81Irena Zahálková – uklízečka
OBOR: —

tel.: —
mob.: —
e-mail: —
působiště: Tyršovo náměstí 81