Jarmila Holcová
OBOR: hudební – klávesy

tel.: 465 531 056
mob.: 607 640 046
e-mail: zastupce@zusct.cz
působiště: Kozlovská 775Jitka Nováková, dipl. um.
OBOR: hudební – housle, smyčcový soubor

tel.: 465 531 056/kl.26
mob.: 737 922 280
e-mail: agentura.jitka@seznam.cz
působiště: Kozlovská 775MgA. Bohuslav Mimra
OBOR: hudební – housle, viola, smyčcový orchestr

tel.: 465 535 999
mob.: 603 207 071
e-mail: kojk@kojk.cz
působiště: Kozlovská 775Mgr. Andrea Marková
OBOR: hudební – housle, hudební nauka

tel.: 465 531 056/kl.26
mob.: 736 741 912
e-mail: andy.he@seznam.cz
působiště: Kozlovská 775BcA. Miluše Mimrová
OBOR: hudební – klavír

tel.: 465 531 056/kl.25
mob.: 604 282 035
e-mail: m.mimrova@tiscali.cz
působiště: Kozlovská 775Mgr. Milada Hamplová
OBOR: hudební – flétna, klavír

tel.: 465 531 056/kl.24
mob.: 606 683 167
e-mail: Milada.Hamplova@seznam.cz
působiště: Kozlovská 775Mgr. Pavla Skopalová
OBOR: hudební – klavírní korepetice

tel.: 464 6491 30, 464 6491 31
mob.: 608 809 996
e-mail: pskopalova@probit.cz
působiště: Tyršovo náměstí 81BcA. Helena Němečková
OBOR: hudební – PHV, klavír

tel.: 464 6491 28
mob.: 603 921 972
e-mail: nemeckovi@centrum.cz
působiště: Tyršovo náměstí 81BcA. Jarmila Holcová
OBOR: hudební – klavír

tel.: —
mob.: 739 234 549
e-mail: holcova.jarmila@seznam.cz
působiště: Tyršovo náměstí 81Zdeňka Hájková, dipl. um.
OBOR: hudební – klavír

tel.: —
mob.: 732 968 640
e-mail: krivecek@email.cz
působiště: Tyršovo náměstí 81Mgr. Kateřina Bednářová
OBOR: hudební – klávesy

tel.: 464 6491 29
mob.: 732 849 645
e-mail: katerinabednarova@centrum.cz
působiště: Tyršovo náměstí 81Vojtěch Čermák
OBOR: hudební – flétna

tel.: 465 531 056
mob.: 603 740 014
e-mail: VojtaCermak@email.cz
působiště: Kozlovská 775Petra Kotyzová, dipl.um.
OBOR: hudební – sólový zpěv, sborový zpěv

tel.: 464 6491 21, 464 6491 27
mob.: 605 101 864
e-mail: helebrandovapetra@seznam.cz
působiště: Tyršovo náměstí 81Tereza Haiflerová
OBOR: hudební – flétna

tel.: 465 531 056/kl.21
mob.: 736 438 934
e-mail: tereza.cervinkova.shsp@gmail.com
působiště: Mateřská dovolenáJana Kolářová
OBOR: výtvarný – keramika

tel.: 464 6491 24
mob.: 606 382 241
e-mail: kolar.ova@seznam.cz
působiště: Tyršovo náměstí 81Josef Kněžek
OBOR: hudební – bicí

tel.: —
mob.: 605 890 317
e-mail: pepaknezek@seznam.cz
působiště: Kozlovská 775Otakar Štěpánek, DiS.
OBOR: hudební – bicí

tel.: —
mob.: 605 017 163
e-mail: stepanek.to@gmail.com
působiště: Kozlovská 775Mgr. Pavel Novák
OBOR: hudební – kytara

tel.: 465 531 056/kl.21
mob.: 721 569 986
e-mail: kavon1981@gmail.com
působiště: Kozlovská 775Libuše Neradová
OBOR: výtvarný

tel.: 464 6491 26
mob.: 725 026 196
e-mail: libaner@seznam.cz
působiště: Tyršovo náměstí 81Mgr. Zuzana Soukupová
OBOR: výtvarný

tel.: 464 6491 24
mob.: 603 924 880
e-mail: soukupova.zuzi@gmail.com
působiště: Tyršovo náměstí 81MgA. Filip Hájek
OBOR: hudební – trombon

tel.: 464 649 134
mob.: 605 558 712
e-mail: hff@seznam.cz
působiště: Tyršovo náměstí 81Diana Bartáková
OBOR: hudební – violoncello

tel.: 464 6491 34
mob.: 721 287 837
e-mail: DianaBartakova@seznam.cz
působiště: Tyršovo náměstí 81Lenka Slavíková
OBOR: taneční

tel.: 464 6491 30, 464 6491 31
mob.: 607 807 877
e-mail: slavcova@seznam.cz
působiště: Tyršovo náměstí 81Mgr. Milan Špičák
OBOR: hudební – klarinet, saxofon, zobcová flétna

tel.: 464 6491 35
mob.: 731 587 617
e-mail: spicak.zus@seznam.cz
působiště: Tyršovo náměstí 81Zuzana Habrmanová
OBOR: literárně dramatický obor

tel.: —
mob.: 725 417 949
e-mail: habrmanova.zuzana@seznam.cz
působiště: Tyršovo nám. 81 a Malá scénaBcA. Kateřina Štěrbová
OBOR: trubka, zobcová flétna

tel.: 465 531 056/kl.21
mob.: 606 023 711
e-mail: sterbova.katka@seznam.cz
působiště: Kozlovská 775Mgr. Irena Nováková
OBOR: hudební – zobcová flétna

tel.: 465 531 056/kl.21
mob.: 602 386 168
e-mail: IrenkaCim@seznam.cz
působiště: Kozlovská 775Lenka Jakeschová, DiS.
OBOR: hudební – flétna

tel.: 465 531 056/kl.21
mob.: 603 514 409
e-mail: votavova.len@seznam.cz
působiště: Mateřská dovolenáVeronika Leksová, DiS.
OBOR: hudební – akordeon

tel.: —
mob.: 734 402 020
e-mail: verca654@seznam.cz
působiště: Kozlovská 775Bc. Pavla Strouhalová
OBOR: hudební – PHV

tel.: —
mob.: 725 058 505
e-mail: pavlastrouhalova@seznam.cz
působiště: Tyršovo náměstí 81Romana Kuklová – účetní
OBOR: —

tel.: 465 531 056
mob.: 732 379 564
e-mail: ekonom@zusct.cz
působiště: Kozlovská 775Vratislav Kubát – školník
OBOR: —

tel.: —
mob.: 731 412 027
e-mail: —
působiště: Tyršovo náměstí 81Jiřina Bohunková – uklízečka
OBOR: —

tel.: 464 6491 25
mob.: —
e-mail: —
působiště: Tyršovo náměstí 81