Literárně dramatický obor nabízí žákům všestranný rozvoj jejich osobnosti, zejména v oblastech komunikace, pohybu, spolupráce v kolektivu i samostatné tvůrčí činnosti.Na I. stupni žáci absolvují předměty: dramatická průprava, dramatika a slovesnost, pohyb, práce v souboru a přednes, ve kterých se seznámí se základy dramatiky. Učitelé pak žáky podporují v hledání a rozvíjení jejich schopností. Rozvrh je stanoven na 2 – 4 hodiny týdně, dle ročníku.

Na II. stupni potom absolvují předměty: dramatický projev, pohyb, práce v souboru a dramatická tvorba, které už více upevňují znalosti a dovednosti jednotlivých žáků. Rozvrh je stanoven na 4 hodiny týdně.

Zveme tedy všechny děti od 6 let, které chtějí smysluplně využít svůj volný čas, zažít spoustu zábavy a legrace, vydat se s námi do světa fantazie. Čeká nás také práce s loutkami, divadelní představení i “zákulisní intriky”…..  Pokud se s námi chcete podělit o to, co ve vás je, a možná o tom ještě ani nevíte, poznat další “dramaťáky”, těšíme se na vás.