Studium na bicí nástroje probíhá ve dvou cyklech. I. cyklus – sedmiletý, II. cyklus – čtyřletý. Žáci se zpočátku učí hrát na malý bubínek, později na soupravu. Cílem výuky je rozvoj rytmického cítění, při hře na soupravu dosažení nezávislosti rukou a nohou, dále zvládnutí různých hudebních stylů a jejich následné využití v souborech ZUŠ, později v jiných hudebních seskupeních.

bici