Co potřebují zpěváci ke studiu zpěvu na ZUŠ ?
Zdravý, příjemně zabarvený hlas, hudební sluch, rytmické cítění, správnou výslovnost, chuť zpívat a poznávat nové věci.

Nabízíme rozvíjení přirozeného hudebního cítění, seznámení s různými hudebními žánry, osvojení si správného dýchání a kultivovanosti hlasového projevu. Součástí výuky je i výchova k hlasové hygieně a zvyšování psychické odolnosti (vystupování např. při veřejných koncertech školy). Výuka probíhá individuálně nebo v kroužcích v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně. Studium je rozděleno do dvou stupňů ( I. – 7 let, II. – 4 roky). Souběžně se zpěvem žáci navštěvují hodiny hudební nauky a mohou si přibrat i sborový zpěv.