V roce 2004 otevřela ZUŠ v České Třebové cembalové oddělení. Do tohoto oddělení přijímáme děti od 10-ti let. Výhodou je předchozí zkušenost žáků s klavírem nebo varhanami. Cembalo je možné studovat také souběžně s výukou klavíru nebo jiného nástroje.

Historie cembala sahá do 14. století, kdy jistý Hermann Poll spojil psalterium (jakási malá harfa trojúhelníkového, ale i obdélníkového či lichoběžníkového tvaru) s varhanní klaviaturou. Tak vzniká clavicembalo.

Cembalo

V průběhu 15. století se tvar cembala formuje do dnešní podoby. V období 16. a 17. století se cembalo stává velmi významným nástrojem pro produkce jak chrámové hudby, tak pro začínající operní provoz. Cembalo je vedoucím nástrojem komorních souborů, orchestry jsou řízeny od cembala. 18. století je vrcholnou dobou cembala – vzniká bezpočet skladeb pro tento nástroj, stavitelé vyrábějí mnoho typů cembal – od malých spinetů po velké třímanuálové nástroje. Konec 18. století je i koncem slávy cembala, nastává éra klavíru. Na začátku 20. století však Wanda Landowská cembalo rehabilituje – vzniká moderní typ cembala.

Sólo s cembalem

Výuka na naší škole je vedena na tomto typu nástroje (máme k dispozici dvoumanuálové cembalo značky Lindholm, které bylo nově zrestaurováno). Výuka je zaměřena jednak na sólové skladby mistrů 16. až 18. století, doplněných instruktivními skladbami 20. a 21. století. Avšak cembalo je především komorní nástroj, proto ve výuce preferujeme komorní hru (cembalo s flétnou, houslemi apod.), později hru v orchestru.