Hra na elektronické klávesové nástroje.

Výuka tohoto v současn1é době velmi populárního nástroje probíhá na naší škole od roku 1996. Jejím cílem je především rozvoj muzikálnosti, hudební představivosti a cítění žáka v rovnováze s jeho technickým vývojem. Náplní práce je soustavné zdokonalování prstové techniky, upevňování rytmického a harmonického cítění, rozvíjení hudební paměti, tvořivých schopností žáka, využití technických parametrů a možností nástroje. U starších žáků se věnujeme problematice propojení nástroje s počítačem. Díky notačnímu programu mohou tvořit své vlastní skladby, nahrávat či jinak upravovat notové zápisy.

 

Žák se seznamuje s různým i oblastmi hudby. Od hudby lidové a klasické až k původní tvorbě pro elektronické klávesové nástroje a k hudbě taneční a populární. Úkolem tohoto nástroje není vytlačení klasických nástrojů, chce jen existovat vedle nich jako produkt obrovského vývoje v oblasti elektroniky a zpracování zvuku. Poskytuje bohaté uplatnění nejen jako sólový nástroj, ale i jako doprovod v orchestru, komorní hře, zpěvu, apod.

Po absolvování přípravného ročníku je délka studia: I. stupeň – 7 let, II. stupeň – 4 roky. Výuka probíhá individuálně či ve dvojicích. Žáci vystupují na pololetních a závěrečných zkouškách, školních besídkách, samostatných koncertech tohoto hudebního nástroje, soutěžích a jiných kulturních akcích. Od 6. ročníku je součástí výuky i Seminář elektronických klávesových nástrojů, který je zaměřen na doplnění teoretických znalostí o elektronických klávesách (jejich vývoji, propojení nástroje s PC apod.). Seminář dává prostor žákům skladatelsky nadaných k provedení jejich vlastní tvorby.  V případě hlubšího zájmu o tento nástroj je možné pokračovat ve studiu na konzervatoři.