Hudební nauka je kolektivní předmět pro všechny žáky, kteří navštěvují hudební obor Základní umělecké školy. Nejmladší žáci navštěvují tzv. přípravnou hudební výchovu, kde se zábavnou formou seznamují se světem hudby.