Výuka hry na klavír je určena pro děti od šesti let. Mohou začínat i děti mladší, avšak hudebně a rozumově vyspělé. Na počátku studia absolvují jeden až dva roky přípravnou hudební výchovu, následně I. stupeň /7 let/a II. stupeň /4 roky/. Na konci každého ročníku se koná závěrečná postupová zkouška. Podmínkou hry na klavír je vlastní nástroj, tj. klavír. Nelze používat klávesy nebo elektrické piano. Žáci se účastní v průběhu studia interních večírků, veřejných vystoupení, koncertů a soutěží.

V individuální lekci se seznamují se základními druhy techniky a učí se stylové interpretaci skladeb různých období. Vedle hry sólové se seznamují se základy improvizace, věnují se čtyřruční hře a hře na dva klavíry, hrají v komorních souborech školy a ve školním orchestru.
Talentovaní žáci mohou pokračovat dále ve studiu na konzervatoři, na pedagogické fakultě, nebo na jiném typu školy s hudebním zaměřením.
Ke hře na nástroj je kromě talentu důležitá pravidelná příprava do hodin a podpora rodičů.