Každý žák ZUŠ ve věku 5-7 let začíná své vzdělání v hudbě výukou v odděleních přípravné hudební výchovy ( PHV ). Výuka probíhá ve skupinách (10-12 dětí ) 1x týdně 1 vyučovací hodinu, zvlášť děti čtyř až pětileté a šest až sedmileté.
Od 2. pololetí navštěvují děti ještě individuální nástrojové lekce 1x týdně 0,5 vyučovací hodiny.
Žáci se formou her a soutěží seznámí se základy notového písma, notovými hodnotami, hudebními pojmy, naučí se rozlišovat charakter skladby. Poznají různé hudební nástroje, které jim představí starší žáci školy. Díky pohybovým cvičením se učí rytmicky přesným pohybům v souladu s hudbou, pokouší se dramaticky ztvárnit říkadla a pohádky, ve výuce je zařazen i vybraný poslech hudby.